Saturday, July 22, 2017

Οι Πεντηκοστιανοί ψεύτικα θαύματα

Οι Πεντηκοστιανοί θα κάνουν ψεύτικα θαύματα επειδή οι διάβολοι ξέρουν ποια είναι η πραγματική αλήθεια ... προσπαθούν να σας απομακρύνουν από την Ορθοδοξία=Ο διάβολος ελέγχει μερικές φορές την προσωπικότητα ενός ατόμου,The Pentecostal will do false miracles because the devils know what the real truth is ... they are trying to get you out of Orthodoxy
Και μετά από την παρέμβαση ενός πεντηκοστιαίου ποιμένα θα σας δείξει ότι το άτομο είναι κατεστραμμένο από μια δαιμονική οντότητα είναι πλέον απαλλαγμένη από αυτόν = δαίμονα, μην τον αφήσετε να σας ξεγελάσει-and after the interference of a Pentecostal pastor will show to you that the person is possessed by a demonic entity is now free from him=demon,don't let them fool you Deception is the Devil’s drug that drags those deluded by it into bondage & destruction!
But God’s truth sets men free and holding on to truth is worth the struggle!
The biggest threat to the church is not loss of comfort or freedom; it is deception. 
Matthew 24:3-14 While He was sitting on the Mount of Olives, the disciples approached Him privately and said, “Tell us, when will these things happen? And what is the sign of Your coming and of the end of the age? ”Then Jesus replied to them: “Watch out that no one deceives you. For many will come in My name, saying, ‘I am the Messiah,’ and they will deceive many. You are going to hear of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, because these things must take place, but the end is not yet. For nation will rise up against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines, and earthquakes in various places. All these events are the beginning of birth pains. “Then they will hand you over for persecution, and they will kill you. You will be hated by all nations because of My name. Then many will take offense, betray one another and hate one another. Many false prophets will rise up and deceive many. Because lawlessness will multiply, the love of many will grow cold. But the one who endures to the end will be delivered. This good news of the kingdom will be proclaimed in all the world as a testimony to all nations. And then the end will come.
God warns us over and over again… “Be NOT deceived” 
● Deception is not “ignorance of the truth.”
John 8: 30-32 As He was saying these things, many believed in Him. So Jesus said to the Jews who had believed Him, “If you continue in My word, you really are My disciples. You will know the truth, and the truth will set you free.”
● Deception is much more dangerous than not knowing the truth.
● Ignorance is a passive danger; deception is an active danger. 
● Ignorance keeps you from moving… deception moves you in the wrong direction.
● Deception is being wrong with confidence. It is being convinced of a lie!
The art of deception is manipulation of what is true. What is manipulated truth? A lie!
Jesus warned us… we have a crafty enemy, whose schemes we should vigilantly be on guard against. His #1 tactic is manipulation of the truth and Jesus calls this enemy the father of lies.
John 8:44 - He (the Devil) was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature, for he is a liar and the father of lies.
This message is designed to help you recognize Satan’s lies so you will not be deceived.

Tuesday, July 18, 2017

Pentecostal Churches =mistakenly believe

Blaspheme the Virgin that he had relations, and that even so did 6 child
Also, in Proverbs 4/3, he says of Jesus prophetically: for my Father's son was standing, and only in my mother's womb. So here, the mother of the Lord seems to have no other children! And it is not Solomon's words about himself, since here Christ speaks, the wisdom of God's Wisdom (eg 8 / 12-12). Solomon was also not the only mother of his mother, because his mother, Bethsebee, had four children!
 If you say you believe in a God, Father, Son and Holy Spirit,do you consider the Mother of Christ the Theotokos? Do the Honors as angels value it?
 THE BLADDERS - VIEW - dogmatic statements by the Pentecostals, such as:

 That the Pentecostal Churches are 1000 pieces what does the Truth do
 That appeared long after Luther from 1900 onwards which were the first years of persecution?Months Pentecostal falsehoods appeared in America and Britain between 1904 and 1910, which shows not only the chasmal time difference separating the supernatural And the extraordinary event of the Pentecost since the foundation of heresy in the early 20th century, but it also shows in a highly eloquent manner the magnitude of the lie and the fallacy in which they are still found.
"
          B) refuse (some of their movements) faith in St. Triad,
          C) not accept the Holy Church Tradition,
          D) mistakenly believe that only those who, due to their "spiritual gifts" Writing,
          E) to actually reject all Holy Mysteries,
        F) believe, like the Jehovahs, in the false-so-called "millennial kingdom of Christ"
          G) teach "the rapture of the church"
          H) not to honor the cross of Christ,
          I) not accept the honor of the saints and the Virgin, which they also reject,
          J) to humiliate the face of Christ by teaching that he had other fleshly siblings,
        K) to condemn Sacred Images and to mark their honor as idolatry and
        L) to dismiss the memoirs in defiance of the deceased.
These in short, Catania also frustrating when you're talking about WORSHIP IMAGES, holy, honest while the Cross has clarified that the Church has a single value.

Friday, July 14, 2017

Yoga is certainly demonic.

 Now on wards, I am strictly writing about Yoga as strictly physical exercise.  Yoga was developed and first taught by Hindu deity 'Shiva'. Google image search Shiva, certainly demonic.  If you are a Christian, then you may be knowing that There is not a single verse in the Holy Bible  that says directly that you have to do any certain physical exercise to be healthy.
   Yoga exercise is mimicry of animals' most aggressive poses.  bible does not say any word animal, but refer animals as 'beasts' throughout the Bible. ou know who is beast. Also, when Jesus cast out demons they went into pigs. That is a proof that animals have demonic spirits in them. Now search mimicry. It is the best way to communicate animals. Now combine all the above facts and search the words shamanism, spirit animals. You have your answer here.  Simply, Yoga poses mimic animals' most significant poses and when a you do it, you are indirectly communicating with that animal. Well to be more clear, you are indirectly communicating with the evil spirits in the body of that type of animal. When you do such difficult yoga pose, you lose your focus on Jesus/worship song you are playing as an excuse to do Yoga. For that moment when you empty your mind from Jesus, you are INDIRECTLY opening yourself to that specific demon in that animal whose pose you are doing. From that moment, that specific evil spirit slowly and steadily controls your soul (not your spirit) and you start to lose interest in The Word of God. You sin more and more. And this happens very very slowly and you do not even recognize it.
The most famous Western Christian Yoga pose is 'cobra' position. It is said in Hindu scriptures that Yoga is designed to awaken the serpent (kundalini) spirit in you which is coiled at your spine.  By doing Yoga you are surrendering your body to demons and so they give you healing and health power. Of course you feel good after doing yoga and so after you do drugs. Yoga becomes addiction after some time. Yoga is not a belief that you could separate it from exercise. Yoga is a demonic technique (such as Witchcraft) to invite unclean spirits in your life.
In 1 Timothy 4:1 God said, "Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits, and doctrines of devils".
Yoga is doctrine of devil Shiva. Do you still want to follow it?
If you still disagree, then ask Jesus HIMself to show you the right path. Ask him,.....

Thursday, July 6, 2017

The Illuminati:

The Order of the Illuminati was an Enlightenment-age secret society founded on May 1st, 1776, in Ingolstadt (Upper Bavaria), by Adam Weishaupt, who was the first lay professor of canon law at the University of Ingolstadt. The movement consisted of freethinkers, secularists, liberals, republicans and pro-feminists, recruited in the Masonic Lodges of Germany, who sought to promote perfectionism through mystery schools. As a result, in 1785, the order was infiltrated, broken and suppressed by the government agents of Charles Theodore, Elector of Bavaria, in his campaign to neutralize the threat of secret societies ever becoming hotbeds of conspiracies to overthrow the monarchy and state religion. In the late 18th century, reactionary conspiracy theorists, such as Scottish physicist John Robison and French Jesuit priest Augustin Barruel, began speculating that the Illuminati survived their suppression and became the masterminds behind the French Revolution and the Reign of Terror. The Illuminati were accused of being enlightened absolutists who were attempting to secretly orchestrate a world revolution in order to globalize the most radical ideals of the Enlightenment: anti-clericalism, anti-monarchism, and anti-patriarchalism. During the 19th century, fear of an Illuminati conspiracy was a real concern of European ruling classes, and their oppressive reactions to this unfounded fear provoked in 1848 the very revolutions they sought to prevent. Although many say that the Illuminati was disbanded and destroyedso long ago, it is well known that the Rothschild dynasty following the family’s involvement in the secret order in Bavaria received much attention for its major takeover of Europe’s central banks. The Rothschild dynasty owns roughly half of the world’s wealth and evidence suggests it has funded both sides of major wars, including the United States Civil War.

Tuesday, June 27, 2017

Masonry=Lucifer

videoLucifer, the Light-bearer! Strange and mysterious name to give to the Spirit of Darkness! Lucifer, the Son of the Morning! Is it he who bears the Light, and with its splendors intolerable, blinds feeble, sensual, or selfish souls? Doubt it not! Masons from the first initiation which is the first degree are urged to mightily "seek the Light!" The average Mason is continually saying that he is "seeking the Light," and will spend his entire life "moving toward the Light." People who haven't studied this subject would assume that this "Light" is the revelation of the God of the Bible. This statement is continuously held up to try to convince us that Masonry is Christian. , Albert Pike is saying that Lucifer is the One who bears the Light of Freemasonry. The sentence immediately preceding confirms not only that that Lucifer is the Light-bearer, but that Masons of previous degrees have been led to believe that the opposite was true.
ΜΑΤΣ, ότι =Μέγας Αρχιτέκτων του Σύμπαντος. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Κύριός σου και Σωτήρα Ιησού Χριστό, Αυτά είναι για έναν απλό μυστικό, όπως και ο Πυθαγόρας, ο Βούδας και άλλοι.ένας κτίστης δεν είναι υποχρεωμένος να αλλάξει την πίστη του Ο Χριστιανός μπορεί ακόμα να είναι χριστιανos και μουσουλμάνος, μαζί με την μασονική ιδιότητα .δίλημμα είναι, μπορεί να είναι ένας κτίστης Χριστιανός?

Thursday, June 15, 2017

Αλήθειες

Μην κάνετε το λάθος να ζούμε στο τέλος του έτους, ο διάβολος έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο προφήτες στη γη για να μιλήσει στο όνομα του Χριστού να μας μπερδέψει και να σύρετε μας από την Ορθόδοξη Εκκλησία.Και να μας απομακρύνει από τα όπλα μας, η οποία Ορθοδοξία μπορεί να μας προσφέρει. Το Άγιο Πνεύμα δεν θα λειτουργήσει έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μπορείτε να πείτε ό, τι θέλετε, αλλά από την ημέρα που πεθαίνουν και στέκονται μπροστά στο θρόνο του Κυρίου μας από ό, τι θα μάθετε για την αλήθεια και από πολύ αργά. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΒΙΒΛΙΑ, αναζητούν την αλήθεια και να αποκαλύψει σε σας.2=Βλέπω πολλά προβληματικά, αφελής άτομα να πιστεύουν στη μετενσάρκωση, πιστεύουν ότι βλέπουν αγγέλους, μόνο και μόνο επειδή ζητούν την παρουσία τους μόνο και μόνο για να τα δείτε, Αυτό τα όντα που βλέπετε είναι, ακάθαρτα πνεύματα, τίποτα περισσότερο τίποτα λιγότερο. Αυτοι  διαβόλοι εκδηλών σαν άγγελοι, λένε στους αφελείς, ότι θα έρθοuν και πάλι στη ζωή, αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι θα υπάρξει ανάσταση των σωμάτων μας, κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού.και τι είναι αυτό πρόκειται να είναι τότε; αγόρι, κορίτσι ή την ομοφυλοφιλία, γοητεία των πολλών σύγχρονων μορφών της αρχαίας ειδωλολατρίας, όπως η Νέα Εποχή, Wicca, και άλλοι, πολλοί άνθρωποι έχουν γίνει έλκονται από μια μορφή της Εβραϊκά μυστικισμού γνωστή ως Καμπάλα. Το δημοφιλές Τύπο είναι διάστικτα με τα άρθρα επιφανών προσωπικοτήτων του Hollywood που έχουν αναλάβει μια δημοφιλής σύγχρονη εκδοχή της Kabbalah.It έχει λάβει Hollywood από τη θύελλα.Απογοητευμένοι από την ηθική χρεοκοπία του αχαλίνωτου υλισμού, όλο και περισσότεροι απελπισμένοι άνθρωποι αναζητούν τώρα «απαντήσεις» έξω από τη σφαίρα των φυσικών φαινομένων και την επιδίωξη του υπερφυσικού. Πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων διασημότητες, έχουν γίνει έλκονται από μια μορφή της εβραϊκής μυστικισμού γνωρίζουμε ως Καμπάλα.δίχτυα και παγίδες είναι πάντα η ίδια: να αποσπάσει ένα πρόσωπο από τη γνώση του αληθινού Θεού, για να μετανοήσουν, για να νηνεμία και να απαλύνει τη συνείδηση, χωρίς εξομολόγηση των αμαρτιών, αποκρύπτοντας την πραγματική επώδυνη θέση της ψυχής, δημιουργούν την ψευδαίσθηση ενός «πνευματικού» και σωματική υγεία ... Όλες αυτές οι διδασκαλίες είναι μια πνευματική αναισθησία ... ανατολικές θρησκείες εμπνέουν το άρρωστο άτομο είναι υγιές, το ξύπνημα της πίστης στην τελειότητα και τη θεότητα, τρέφει την υπερηφάνεια, από τη δράση των κακών πνευμάτων απλόχερα παρουσιάζει τα πιο εκλεκτά και ευχάριστο «πνευματική άνεση» «όραμα» του, «Μακαρισμούς "εμπειρίες“ειρήνη”,“ειρήνη”και“άπειροΑπό Δεξιά τα δαιμόνια μας δελεάzouν με  πνευματικα πάθη, και ορθολογική λεπτή και δυσδιάκριτη  υπερηφάνεια, αλαζονεία, αυτο-γνωμοδότηση, η ματαιοδοξία, την καταδίκη των άλλων, εξέγερση, ανυπακοή, τον εγωισμό, λατρείες, σέκτες,  υψηλής σκέψης, βλασφημία, αμφιβολία, δυσπιστία, τα όνειρα, τα οράματα, τη μαγεία, κλπ ..Αφτα τα πάθη,εινε το ίδρυμα απο την υπερηφάνεια του Εωσφόρου ποu έπεσε, και είναι δύσκολο να επουλωθούνΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ELITE = Εωσφόρων Πολλοί δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει το δυναμικό της Νέας Παγκόσμιας Τάξης που θα εισαχθεί στο μυαλό μας και να ξέρετε ακριβώς τι σκεφτόμαστε, κάτι συστηματική πειράματα για δεκαετίες.Εκτός αυτού, είναι προφανές ότι δεν είναι πλέον επαρκής διοικητική εποπτεία, και απασχολεί τον άμεσο έλεγχο της σκέψης και της γνώμης, όπως γνωρίζουμε, «οι σκέψεις γίνονται πράξεις» και η Παγκόσμια επίδοξη Χούντα θέλει να είναι σίγουρη ότι ποτέ δεν θα πέσει.Όπως οι περισσότεροι αποκρυφιστές, Albert Pike είχε ένα «πνεύμα οδηγό» διανέμεται «Θεία Σοφία» και φωτισμένη για το πώς θα επιτευχθεί η Νέα Παγκόσμια Τάξη. Ένας «οδηγός πνεύμα» είναι ένα «είναι» που συναντά κάποιος που έχει δώσει περισσότερα από τον εαυτό τους στην πρακτική του απόκρυφου? Ωστόσο, οι άνθρωποι που είναι επαγγελματίες του New Age Θρησκεία δεν βλέπω αυτό ως ένα κακό πράγμα. Στην πραγματικότητα, θα υποστηρίξει σθεναρά ότι είναι γεμάτη με ευτυχία και χαρά από την αλληλεπίδραση με «οδηγούς πνεύμα» τους.Καμπάλα περιέχει τέτοια εξουσία και δαιμονική διδασκαλία είναι περισσότερο από αρκετό για να δώσει την ιδεολογία και την κινητήρια δύναμη που απαιτείται για να παραπλανήσει τον κόσμο και να κρατήσει ένα τέτοιο κακό συνωμοσία ζωντανή μέσα στους αιώνες ... Η Καμπάλα είναι μια πηγή των Freemasons διδασκαλίας, καθώς και άλλα ομάδες. Καμπάλα: Τα ιερά βιβλία της μαύρης μαγείας του Ιουδαϊσμού που αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της βάσης των δυτικών μυστικών εταιριών, από Ροδόσταυροι να Τεκτονισμού και την OTO. Η Καμπάλα είναι η ίδια από τη μαγεία της αρχαίας Βαβυλώνας και της Αιγύπτου ... Φαραώ. Καμπάλα είναι ένα σύστημα του ιουδαϊκού μυστικισμού και μαγείας και είναι το θεμελιώδες στοιχείο της σύγχρονης μαγείας. Σχεδόν όλες οι μεγάλες μάγισσες και μάγοι αυτού του αιώνα ήταν Καβαλιστές. - William J. Schnoebelen, Η σκοτεινή πλευρά του Τεκτονισμού Η εβραϊκή Καμπάλα είναι μια σειρά από απόκρυφα συγγράμματα που είναι τόσο δαιμονικά και κάθε σημάνει ποτέ στη μαγεία. Webster λεξικό της Καμπάλα μας λέει είναι «μια απόκρυφη θρησκευτική φιλοσοφία που αναπτύχθηκε από ορισμένους μελετητές της Ιουδαϊκής

Monday, May 29, 2017

responsibility-to spread the truth

Greek orthodox are doing their best through out the years to translate what it is possible to be translated (although there are ton of books which simply cant be translated because english language is so poor and if they would be translated in English it would not be helpful for English speaking people to understand, while the ancient greek / greek language is the best possible language to give the exact 100% meaning of anything you want) so that more and more people start learning about orthodox (hopefully). So it's not true when the title says "Best kept secret". It's just that people ignore the religion topic and they believe what they want to believe. Who really want to learn the true faith God will allow him to learn it one way or another..who does not care to learn it then it's his/her responsibility.

Let's hope it will keep spreading and let's hope who wants to find the truth God may allow him to find it. Peace to all orthodox brothers.

Friday, May 5, 2017

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗ ΥΠΝΟΥ ΣΤΟ ΣΩΜΑ


Η στέρηση του ύπνου μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο σώμα σας βραχυπρόθεσμα. Με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια προβλήματα υγείας και να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα ζωής σας.

 ΠροβλήματαΥαλουκίνεςΜικρή αποτυχημένη απόκριση στην ανοσοκαταστολήΑυξημένη βαρύτηταΑυξημένη αρτηριακή πίεσηΕμφανισμένη δραστηριότητα του εγκεφάλουΚανιστική δυσλειτουργίαΣυνοσίαΠροσπασηΠροσπασηΠροστασίαΠροστασία και Διαβήτης τύπου 2 ΔιαβήτηςΘερματική νόσος
Επιδράσεις της στέρησης ύπνου στο σώμα
Χρειάζεσαι ύπνο όσο πρέπει να αναπνεύσεις και να τρως. Ενώ κοιμάστε, το σώμα σας είναι απασχολημένο, τείνοντας στη σωματική και ψυχική σας υγεία και σας προετοιμάζει για μια άλλη μέρα.
Στα παιδιά και τους εφήβους, οι ορμόνες που προάγουν την ανάπτυξη απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αυτές οι ορμόνες βοηθούν στην οικοδόμηση μυϊκής μάζας, καθώς και στην επισκευή των κυττάρων και των ιστών. Ο ύπνος είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη κατά την εφηβεία.
Όταν στερηθείτε από τον ύπνο, ο εγκέφαλός σας δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά, επηρεάζοντας τις γνωστικές σας ικανότητες και τη συναισθηματική κατάσταση. Εάν συνεχίζεται αρκετά, μπορεί να μειώσει την άμυνα του οργανισμού σας, θέτοντας σε κίνδυνο την εμφάνιση χρόνιων ασθενειών. Τα πιο εμφανή σημάδια στέρησης του ύπνου είναι η υπερβολική υπνηλία, το χασμουρητό και η ευερεθιστότητα. Η χρόνια στέρηση του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την ισορροπία, το συντονισμό και τις ικανότητες λήψης αποφάσεων. Διακινδυνεύετε να κοιμηθείτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, ακόμη και αν το πολεμήσετε. Τα διεγερτικά όπως η καφεΐνη δεν είναι σε θέση να υπερισχύσουν της βαθιάς ανάγκης του σώματος για ύπνο.
Όταν στερηθείτε τον ύπνο, οι επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ μεγεθύνονται, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να εμπλακείτε σε ένα ατύχημα. Σύμφωνα με την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, μελέτες δείχνουν ότι ο ύπνος λιγότερο από πέντε ώρες τη νύχτα αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου από όλες τις αιτίες κατά περίπου 15 τοις εκατό. Η στέρηση του ύπνου είναι επικίνδυνη για την ψυχική και σωματική σας υγεία και μπορεί να μειώσει δραματικά την ποιότητα ζωής σας.
Κεντρικό νευρικό σύστημα
Το κεντρικό νευρικό σας σύστημα είναι ο αυτοκινητόδρομος πληροφοριών του σώματός σας. Ο ύπνος είναι απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία του. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, ο εγκέφαλος στηρίζεται σε πολυσύχναστους νευρώνες και σχηματίζει νέες οδούς έτσι είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε τον κόσμο το πρωί. Στα παιδιά και τους νέους ενήλικες, ο εγκέφαλος απελευθερώνει αυξητικές ορμόνες κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ενώ κοιμάστε, το σώμα σας παράγει επίσης πρωτεΐνες που βοηθούν τα κύτταρα να αποκαταστήσουν τις βλάβες.
Η στέρηση του ύπνου αφήνει τον εγκέφαλο εξαντλημένο, οπότε δεν μπορεί να εκτελέσει καλά τα καθήκοντά του. Το πιο προφανές αποτέλεσμα είναι η υπνηλία. Μπορεί να βρεθείτε πολύς και να αισθάνεστε υποτονικά. Η έλλειψη ύπνου παρεμποδίζει την ικανότητά σας να συγκεντρώνετε και να μαθαίνετε νέα πράγματα. Μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τόσο τη βραχυπρόθεσμη όσο και τη μακροπρόθεσμη μνήμη. Παρεμποδίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και καταπνίγει τη δημιουργικότητα. Τα συναισθήματά σας επηρεάζονται επίσης, καθιστώντας πιο πιθανό να έχετε μια σύντομη ιδιοσυγκρασία και εναλλαγές της διάθεσης. Η συνολική γνωστική λειτουργία μειώνεται.
Εάν η στέρηση του ύπνου συνεχίζεται αρκετά, έχετε αυξημένο κίνδυνο ψευδαισθήσεων, ειδικά εάν έχετε ναρκοληψία ή συστηματικό ερυθηματώδη λύκο. Η έλλειψη ύπνου μπορεί να προκαλέσει μανία σε άτομα που έχουν μανιακή κατάθλιψη. Άλλοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν την παρορμητική συμπεριφορά, την κατάθλιψη, την παράνοια και τις σκέψεις αυτοκτονίας.
Μια ανεπιθύμητη ενέργεια της στέρησης του ύπνου είναι ο μικρός ύπνος. Αυτό συμβαίνει όταν κοιμάστε για μερικά δευτερόλεπτα ή λίγα λεπτά, αλλά δεν το συνειδητοποιείτε. Αν είστε ύπνος στερημένος, ο ύπνος μικροί είναι εκτός ελέγχου και μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνος εάν οδηγείτε. Μπορεί επίσης να σας κάνει πιο επιρρεπείς σε τραυματισμό λόγω ταξιδιών και πτώσεις. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Καρδιάς, Πνεύμονος και Αίματος, ο ανεπαρκής ύπνος έχει παίξει ρόλο σε τραγικά ατυχήματα που αφορούν αεροπλάνα, πλοία και ακόμη και πυρκαγιές πυρηνικών αντιδραστήρων.
Ανοσοποιητικό σύστημα
Όταν κοιμάστε, το ανοσοποιητικό σας σύστημα παράγει προστατευτικές κυτοκίνες και αντισώματα και κύτταρα που καταπολεμούν τη μόλυνση. Χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία για την καταπολέμηση ξένων ουσιών όπως τα βακτηρίδια και οι ιοί. Αυτές οι κυτοκίνες και άλλες προστατευτικές ουσίες σας βοηθούν επίσης να κοιμηθείτε δίνοντας στο ανοσοποιητικό σύστημα περισσότερη ενέργεια για να υπερασπιστεί την ασθένεια.
Η στέρηση του ύπνου σημαίνει ότι το ανοσοποιητικό σας σύστημα δεν έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τις δυνάμεις του. Σύμφωνα με την κλινική Mayo, μελέτες δείχνουν ότι εάν δεν έχετε αρκετό ύπνο, είναι πιθανότερο ότι το σώμα σας δεν θα μπορέσει να αποφύγει τους εισβολείς. Μπορεί επίσης να σας πάρει περισσότερο για να ανακάμψει από την ασθένεια. Η μακροχρόνια στέρηση του ύπνου αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης χρόνιων ασθενειών όπως ο διαβήτης και οι καρδιαγγειακές παθήσεις.
Αναπνευστικό σύστημα
Δεδομένου ότι η στέρηση του ύπνου μπορεί να αποδυναμώσει το ανοσοποιητικό σας σύστημα, είστε πιο ευάλωτοι σε αναπνευστικά προβλήματα όπως το κοινό κρυολόγημα και η γρίπη. Εάν έχετε ήδη μια χρόνια πνευμονική νόσο, η στέρηση του ύπνου είναι πιθανό να επιδεινώσει.
Πεπτικό σύστημα
Σύμφωνα με την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, μερικές μελέτες έχουν βρει μια σύνδεση μεταξύ έλλειψης ύπνου και αύξησης βάρους. Μαζί με το να τρώει πάρα πολύ και να μην ασκεί, η στέρηση του ύπνου είναι ένας από τους παράγοντες κινδύνου για την παχυσαρκία.
Η στέρηση του ύπνου αυξάνει την παραγωγή της κορτιζόλης της ορμόνης του στρες. Η έλλειψη ύπνου μειώνει τα επίπεδα μιας ορμόνης

Friday, March 31, 2017

Ο Σατανάς ελέγχει τον κόσμο

Ο Σατανάς δεν χρειάζεται πια ηλίθιους που λατρεύουν τον Σατανά ανοιχτά. Ο Διάβολος χρειάζεται ανθρώπους που εμφανίζονται ως Χριστιανοί, και μπορεί να κερδίσει τις καρδιές και τα μυαλά των μαζών, ενώ ταυτόχρονα τους ένεση με δηλητήριο και πνευματική τους οδηγεί σε Luciferianism. Εάν μπορείτε να κάνετε ότι ο φίλος μου, τότε ο Σατανάς θα σας κάνει πλούσιους και διάσημους πολύ γρήγορα.
Μετά από μερικά διεθνώς αναγνωρισμένα σύμβολα που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές θρησκευτικές πίστεις. Θα παρατηρήσετε ότι πολλά από αυτά τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε μεγάλο μέρος της μουσικής, ταινιών και σήμερα, την τέχνη και διαφήμιση σε όλο τον κόσμο. Ο στόχος του Σατανά είναι να σπάσει όλα τα θρησκευτικά, γεωγραφικών, οικονομικών, εκπαιδευτικών, θρησκευτικών και φυλετικών φραγμών για τους άνδρες ενωμένοι για μια ακόμη φορά στην εξέγερση ενάντια στο Θεό της Βίβλου.
Ο Πύργος της Βαβέλ είναι να ξαναχτιστεί. Μην τους πιστεύετε; Ο Πύργος της Βαβέλ γίνεται ανακατασκευή, με εξαίρεση αυτή τη φορά ο Σατανάς είναι σύγχυση άνδρες, αλλάζοντας όλες τις Γραφές, που εμποδίζουν τους άνδρες από την εύρεση της γνώσης του Θεού.
Ο Σατανάς είναι ο θεός αυτού του κόσμου (δεύτερη Κορινθίους 4:4). Ο Σατανάς ελέγχει τον κόσμο, εν μέρει, μέσω της επιρροής του δαιμονισμένου εωσφορική προσκυνητές, όπως: Μαντάμ Μπλαβάτσκυ, Alice Bailey, Albert Pike, Μπέντζαμιν Κρεμ, και ο Aleister Crowley. Lucis Trust διαδίδει το έργο του "Αναληφθέντα Διδάσκαλο» (δηλαδή, ένας δαίμονας δαιμονισμένος), ο οποίος δούλευε "μέσω" Alice Bailey για 30 χρόνια. Ακριβώς όπως οι Χριστιανοί περιμένουν από την Αγία Γραφή για την πνευματική καθοδήγηση, έτσι δεν αποκρυφιστές κοιτάξουμε τα γραπτά των Luciferians όπως η Alice Bailey για την πνευματική (δαιμονική) καθοδήγηση. Είναι ο Λόγος του Θεού, στίχους ο Διάβολος. Δεν καταλαβαίνετε ο φίλος μου, ο καθένας είναι σκλάβος κάποιου. Εάν δεν θέλετε ένα καλό Θεό να αποφανθεί πάνω σας, τότε θα πρέπει να υποδουλωθεί σε μια σκληρή διαβόλου.

Tuesday, March 14, 2017

ORTHODOX TRUTHDont make the mistake We live in the end of time, The devil has build a massive prophets on earth to speak in the name of Christ, to confuse us and to drag us out from the orthodox Church. and to strip us from our weapons which ORTHODOXY CAN PROVIDE TO US . The Holy Spirit will not operate outside the orthodox Church. You can say what ever you want but the day You die and you stand before the Throne of our Lord than you will find out about the Truth and than its too late. READ ORTHODOX BOOKS,SEEK THE TRUTH,AND WILL BE REVEAL TO YOU

Tuesday, March 7, 2017

Ποία είναι τα σημεία όπου φανερώνουν εκείνον όπου έλαβε την χάριν του Θεού


"Όποιος πιστεύει πως μπορεί να οδηγηθεί σε γνήσιες πνευματικές εμπειρίες σαν αποτέλεσμα δικών του προσπαθειών, δεν ακολουθεί τη διδαχή του Χριστού. Οι ανθρώπινες προσπάθειες αξιολογούνται μόνο σαν έκφραση της ελευθέρας προαιρέσεως του άνθρωπου, σαν "συνεργία" του ανθρώπου στην συνειδητή αποδοχή της χάριτος του Θεού. Η παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι εκείνη που καρποφορεί, γιατί το "Άγιο Πνεύμα οδηγεί στη βασιλεία του Χριστού (Α' Κορ. ιβ' 3). "Όπου είναι παρών ο βασιλεύς, βέβαια εκεί είναι και σημεία βασιλικά. Και σημεία του Θεού οπού πρέπει να έχη η ψυχή εκείνη οπού βασιλεύεται από τον Θεόν, είναι η ευθύτης, η πραότης, η αλήθεια, η ταπεινοφροσύνη, η αγαθωσύνη, η δικαιοσύνη και κάθε ευλάβεια, ακόμη και η ανεξικακία, η φιλανθρωπία, η συμπάθεια, η αγάπη η ανυπόκριτος, η μακροθυμία, η καρτερία, η υπομονή. Διατί τα ενάντια τούτων φαίνονται εις εκείνους όπου δεν βασιλεύει ο Θεός" (Συμεών ο Νέος Θεολόγος).

Όπου δεν υπάρχει αληθινή ταπείνωση, εκεί δεν υπάρχουν γνήσιες πνευματικές εμπειρίες. Όπου υπάρχει υπεροψία, εκεί βασιλεύει το πνεύμα της πλάνης, όχι το πνεύμα της αληθείας (Ιακ. δ' 6. Α' Πέτρ. ε' 5). Το πνεύμα της πλάνης είναι υπερήφανο. Η ταπεινή ψυχή παρακαλεί τον Θεό να της δώσει κατάνυξη και συναίσθηση της αμαρτωλότητός της, ακόμη και εάν ο Κύριος την ανεβάζει καθημερινά και της δείχνει ποικιλοτρόπως την αγάπη Του.

"Ποία είναι τα σημεία όπου φανερώνουν εκείνον όπου έλαβε την χάριν του Θεού;" ερωτά ο άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος και απαντά: "Το να είναι τινάς αόργητος, αμόλυντος από σαρκικας ηδονάς, να είναι πράος, και ήμερος, το να έχη την ταπείνωσιν, μαζί με την ανεξικακίαν, την συμπάθειαν την αγάπην εις τον πλησίον σταθεράν και την πίστιν εις τον Θεόν αδίστακτον και σταθεράν".


Όποιος, λοιπόν, λέγει ο Ισαάκ ο Σύρος, δουλωμένος από τα πάθη, τρέχει "αναζητώντας δια της διανοίας" πνευματικές εμπειρίες, θα κατακλεισθεί από "ψευδή σχήματα της πλάνης", που θα φαίνονται αληθινά, όμως θα αποτελούν ανακάτεμα "σχημάτων αληθείας" με "σχήματα πλάνης".

Τα χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος, δηλαδή οι αληθινές πνευματικές εμπειρίες, δεν είναι αποτελέσματα εξαναγκασμού. Ο Θεός μπορεί να εμφανισθεί στον άνθρωπο σε κάθε χρονική στιγμή και με κάθε πνευματικό ή φυσικό τρόπο, λέγει ο π. Σωφρόνιος."Ο ίδιος όμως, πέρα από κάθε εξαναγκασμό ευρισκόμενος, ποτέ δεν παραβιάζει το αυτεξούσιο της εικόνος Του. "Αν όμως η κτιστή ελευθερία στρέφεται αυτοερωτικά προς τον εαυτό της, θεωρεί τον εαυτό της σαν την άκτιστη θεία αρχή, παρ' όλο το φαινομενικό ύψος αυτής της θεωρίας, που περιγράψαμε παραπάνω, ο άνθρωπος παραμένει κλειστός για την ενέργεια της θείας χάρης".

Friday, March 3, 2017

How do we test spirits?The Bible warns us 1 John 4:1 "Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world."

Too often we forget that we live in a spiritual war zone. Eph 6:12 "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.

The devil will try to mislead you and will show himself as being the truth. 2 Cor 11:14-15 "And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. It is not surprising, then, if his servants masquerade as servants of righteousness."

But remember that deception is his only weapon. He is the father of lies and he has no good intentions on your behalf. John 8:44 "You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies."

No wonder that the apostle John encourages us to test the spirits. The context of his warning was false prophets. Jesus warned us against those as well! Matt 7:15-16 "Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves." NIV If you believe in a non-biblical prophet, please put that prophet on the test.

However the testing of spirits is not limited to prophets, but to anything that is spiritual.

How can you test them? Here are a few tests that will guarantee you if those spirits are from God or not.

The first test is given by the apostle John himself, in the context of testing the spirits.

Test 1. 1 John 4:2-3 2 "This is how you can recognize the Spirit of God: Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God, but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world."

The first test is to make sure the spirit acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh. These verses are best understood in the light of the Gnostic-like errors that existed since John's time. They were denying that Jesus actually came in the flesh. 2 John 7 "Many deceivers, who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh, have gone out into the world. Any such person is the deceiver and the antichrist." NIV and by their action actually denied that Jesus is the messiah.

Be careful though and know that the devil and his agents acknowledge the historical incarnation but do not confess Jesus as Lord. Look at how the evil spirits were recognizing Jesus during his ministry on earth:

Mark 1:23-24 "Just then a man in their synagogue who was possessed by an evil spirit cried out, "What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are-the Holy One of God!""

And

Mark 5:7-8 "He shouted at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? Swear to God that you won't torture me!"

As you can see, evil spirits acknowledge Jesus as being the Son of God and were acknowledging his ministry.

The Bible even says: James 2:19 "You believe that there is one God. Good! Even the demons believe that-and shudder." NIV

The big difference is that the evil shutter when the name of Jesus is mentioned and none will acknowledge Him as the Lord and Messiah. Make sure that the spirit you are in contact with acknowledges Jesus as Lord and Messiah. No evil spirit will preach about Jesus being our Lord and being our Messiah. No evil spirit will invite people to accept Jesus in their lives. They loathe the name of Jesus!

Every spirit sent from God will glorify God and worship God. Angels of God do not receive worship for themselves!

Rev 19:10 "At this I fell at his feet to worship him. But he said to me, "Do not do it! I am a fellow servant with you and with your brothers who hold to the testimony of Jesus. Worship God! For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy."

Jesus is giving us the second test.

Test 2: Matt 7:16-20 "By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thornbushes, or figs from thistles? Likewise every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by their fruit you will recognize them."

Test the lives of those pretending to be send by God. Are there inconsistencies in their lives? Is their lives in agreement with God's Word? Are they receiving glory for what they do, or is God receiving glory? Are they relying on God only for direction or are they basing their teachings on writings from men? Are they or their follower

Saturday, February 25, 2017

By the fallen spirits of air in any vision,IS MOSTLY DEVIL MANIFEST

The man should not trust the experiences experienced in aviation world {sub-aerial celestial world inhabited by the fallen spirits, or the "astral plane" in the language of theosophy or "level Bardo" in Tibetan language Viivlou the Dead or "spirit world" in the language of spiritualism} and you must not believe that is what they seem. Even those who have a solid foundation in Orthodox Christian teaching can easily be deceived by the fallen spirits of air in any "visions" or "visions" that are likely to occur ... The creatures with which humans come into contact in the air world is always or almost always, demons ..... These beings are not angels, because angels live in heaven and only passes through the air world only as messengers of God. There are no souls of the dead, since the souls of the dead are in a temporary situation in which only foretaste of heaven or hell .....
Με τα νεκρά πνεύματα του αέρα σε οποιοδήποτε όραμα, ως επί το πλείστον ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΟ

Tuesday, February 21, 2017

παγίδες=του σατανάΜεταξύ της σημερινής γενιάς των εξαιρετικά δημοφιλές ανατολίτικο «σοφών», ινδική γκουρού, Θιβετανοί λάμα, Ιαπωνικά Ζεν δάσκαλοι, κλπ ... Η ουσία και ο σκοπός όλων αυτών των «πνευματικών» δίχτυα και παγίδες είναι πάντα η ίδια: να εκτρέψει ένα πρόσωπο από τη γνώση του αληθινού Θεού, για να μετανοήσουν, για να νηνεμία και να απαλύνει τη συνείδηση χωρίς εξομολόγηση των αμαρτιών, αποκρύπτοντας την πραγματική επώδυνη θέση της ψυχής, δημιουργούν την ψευδαίσθηση ενός «πνευματικού» και σωματική υγεία ... Όλες αυτές οι διδασκαλίες είναι μια πνευματική αναισθησία ... ανατολικές θρησκείες εμπνέουν το άρρωστο άτομο είναι υγιές, το ξύπνημα της πίστης στην τελειότητα και τη θεότητα, τρέφει την υπερηφάνεια, από τη δράση των κακών πνευμάτων απλόχερα παρουσιάζει τα πιο εκλεκτά και ευχάριστο "πνευματική άνεση" "όραμα" του, "Μακαρισμούς "εμπειρίες," ειρήνη "," ειρήνη "και" άπειρο ".

Tuesday, February 14, 2017

THE GOD OF FREEMASONS

Castro is to be seen here with his eyes looking upwards like jesus and pointing down to the god of freemasonry,..... CANNOT keep a secret without telling a lie! If a Mason should tell the truth, he has broken his oath, and if they should keep the terms of their oath, he is subject to death! The Mason, when confronted with direct questions about the Lodge, must say nothing, or lie to protect the secrets of his idol and in doing so, places his soul in danger of hell! More often than not, their pride gets in
the way, and they will respond and lie. One Mason whom I confronted, helped me to correctly pronounce their Blasphemous replacement name of God, "Jahbulon" , and then, 15 minutes later he denied that he ever heard of the word.
Who is your "Worshipful Master?" And who is your "Worshipful Grand Master”?
In each Lodge, every initiate bows his knee to another Mason whom he addresses as "Worshipful Master" as he swears his death oath of secrecy. In their ritual in which Hiram Abiff is glorified (shown later on this page to be Lucifer), they identify him as their "Worshipful Grand Master".
“Worshipful” is defined in the Webster's Dictionary as “worthy of being worshiped”
“Grand” in definition includes “to swell up, pride, most important”
"Master" is defined as "one who rules others, has control, authority"
These men act in direct disobedience to Jesus who said:
"No one can serve two Masters; for he Will hate the one and love the other.. (Matt. 6:24)
"Neither be ye called Masters; for ONE is your Master, even Christ.” (Matt. 23:10)
THE ONLY MASTER IS JESUS CHRIST AND NO ONE ELSE IS TO BE WORSHIPPED!

Saturday, February 11, 2017

Need to realize that

One thing people need to realize that Satan is the enemy of our Creator controls this world using secret societies like the Illuminati, the Bilderberg Club, the Free Masons, etc. All these secret societies are the same controlled by the order of the Jesuits (by secret military class), which resides in the Vatican. All religions-NON-Orthodoxy (Anthropogenic systems), it is the way of Satan to deceive people. The Satanic Jesuit order of the Vatican church is the central point of all these scams! The Mormon church was founded by the Jesuits (Catholic Church) to deceive people (the same applies to the Jehovah's Witnesses, and Islam)

Thursday, February 9, 2017

Any check a person's language, controls and thoughts.The Lenin and the Bolshevik Communists, who in 1917 dominated Russia,
its understanding very well this Law.
They realized that if they wanted to rule in Russia seriously and for a long
time would have to check the "thought" of the Russian people. And to
do what ought to remove from people's consciousness the Russian
language, which by its nature only, is a Christian language,
created, influenced and shaped by the Orthodox faith. And immediately
Communists began to force everyone to speak their own
Soviet dialect, which quickly became the language of the country.
Many words faded from the consciousness of the people-especially by those words which
referring to the Church and the Faith. And as the words put out, and put out
concepts which represent these words. And having gone out in paragraph
people, and went out of their lives.
A new Marxist-Lenistiki ideology had replaced, first in the country
and then in the minds of people, the Orthodox Christian Civilization.
And this new ideology was based upon the one religion which aims
It was to destroy Christianity.
Today, very few people would question the fact that Marxism -
Leninism is a religion. Moreover, we could certainly consider the
as a new religious movement - one horrible totalitarian cult, comparable to
cults such as Jehovah's Witnesses, followers of Moon, the Aum Shinrikyo movement
of Hare Krishna. This is something that can be demonstrated, for example, by the methods
control of thought occurring in Communist parties and countries
those in which these parties are in power. religious
character of Marxism-Leninism, is clearly seen in communist ceremonies
and rituals, the feasts and the cult of the "heroes" of the "revolution".
It is a religion, which replace the living God with a blind
'Historical necessity ", which supposedly determines the change of some fictitious
"Social formations".
It is a religion, which deprives man and his life anything
important and pays attention only to the abstract concept of classes.
It is a religion, which began with the search of a vision. (Let
remember the first words of the Communist Manifesto: "A vision penetrates
Throughout Europe, the vision of communism "). And this religion is based upon
in nekrolatreia, the worship of Lenin's corpse.
It is a religion, the priests which plunged the largest country
world into a sea of ​​blood and leading to richer country
world in extreme poverty and misery.
It is a religion, which requires them followers of blind, complete and
unconditional faith, through a complete obedience and submission.
It is a religion, which is based on slavery and deprived of freedom
completely,
It is a religion, which imposed with blood up to about half
Earth's population, the most extensive in the history of mankind change experiment
thought and de-humanization,
It is the religion of lies and baited and is well known to
Christians, to whom Christ Saviour referred to as the father of lies.
And of course the real motives of Koummounism seen through the
uncompromising brutal persecution of Christianity - a persecution, which within 70 years
He revealed many more witnesses, and those that have emerged in the era
tyrants and vertically organized throughout previous human history. This
demonic past explains the cunning of the devil methods which
leaders of communist cult used to fight the
Church of Christ.
We can not but recognize that this war in many ways, was
success for the Communist. Naturally, the Church, which will not be defeated by
gates of hell (Matt. p 18), has survived and has adorned herself with
countless martyrs and confessors.

Saturday, January 28, 2017

The day is near and the night is almost over. The time is now. Jesus is our salvation.

So many believe all they have to do is say a little prayer and that's it, they are sealed.  They are deceived.  Even the devil and his angels know and believe who Jesus is and what he did.

True love for God that leads to true sealed salvation is a deep godly sorrow of your sins against the Father, repentance of the heart, believing in the death and resurrection of Jesus and why it was necessary and obedience to God's commands.  The commandments were not done away with.  They were written on our hearts so that we may know what sin is and what the punishment for those sins are if we do not repent and obey.  Obedience is not of works so that we will go to heaven, no obedience is true love for God and true love and belief in Jesus.  Only those chosen and sealed by God will be able to repent from the heart.

The time of the gentiles(nations) are almost over.  Jesus will return soon and only those who have a knowledge of the truth and have accepted Christ will overcome and be saved from what is to come.  When the time of the gentiles is over and the restrainer (Holy Spirit) is removed God will send a deceiving spirit so that those who did not choose his free gift of grace will believe the lie.  It will be so powerful of a delusion that it will almost convince the elect.

The time is now brothers and sisters!  The time to repent is now!  The clock is ticking away and counting down to our salvation.  Please if you don't know Christ, pray and read his Word and accept Jesus into your hearts with a true sorrow for your sins against God and the Son.  God wants NO ONE to perish but ALL to come to salvation.  But only God can grant repentance and he looks at the heart of man.

Pray for those lost teachers right now who are leading their congregations down the broad path to hell.  Pray for the salvation of all.  The enemy is growing more and more fierce by the day as he knows his time is short and he will come after all those who believe with a vengance as we are the ones he wants to destroy.  He already has the sinners in his grasp.
  Repent and become the beautiful lovely creatures God created us to be with a gentle and quiet spirit that is beautiful in God's sight.

.  The time is now.  Jesus is our salvation.